ORK Framework  2.27.1
API Documentation
ORKFramework.BaseData Class Reference

Default XML data serialization implementation. Descend your class from this class if no special XML data serialization is needed. More...

Inheritance diagram for ORKFramework.BaseData:
ORKFramework.IBaseData ORKFramework.AbilityCombo ORKFramework.AbilityLevel ORKFramework.AbilityResearchItem ORKFramework.AbilitySelection ORKFramework.ActionComboRequirement ORKFramework.ActionComboStageSettings ORKFramework.ActionCost ORKFramework.ActionSelection ORKFramework.ActionsPerTurnHUD ORKFramework.ActionsPerTurnSettings ORKFramework.ActionTimeHUD ORKFramework.ActionTimeSettings ORKFramework.ActiveAbility ORKFramework.ActiveAbilitySelection ORKFramework.AddContentSorter ORKFramework.AI.AIFloat ORKFramework.AI.AIRule ORKFramework.AI.AIRuleAction ORKFramework.AI.AIRuleBattleAI ORKFramework.AI.AIRuleBlockAbility ORKFramework.AI.AIRuleBlockItem ORKFramework.AI.AIRuleMoveAI ORKFramework.AI.AIRuleTarget ORKFramework.AI.AIValueCheck ORKFramework.AI.AIVariableOrigin ORKFramework.AI.BattleAISelection ORKFramework.AI.ChanceAINextNode ORKFramework.AI.IdleBehaviour ORKFramework.AI.MoveAICaution ORKFramework.AI.MoveAIChange ORKFramework.AI.MoveAIFlee ORKFramework.AI.MoveAIHunting ORKFramework.AI.MoveAITargetPositionCheck ORKFramework.AI.MoveCondition ORKFramework.AI.MoveDetection ORKFramework.AI.MoveTargetCheck ORKFramework.AIBehaviourHUD ORKFramework.AIBehaviourSlotSetting ORKFramework.AIDecisionTime ORKFramework.AIRulesetHUD ORKFramework.AIRulesetSlotSetting ORKFramework.Animations.CustomAnimation ORKFramework.Animations.LegacyAnimationBase ORKFramework.Animations.MecanimAnimation ORKFramework.Animations.MecanimAutoRotationParameter ORKFramework.Animations.MecanimParameter ORKFramework.Animations.MecanimStateCheck ORKFramework.Animations.Sound ORKFramework.ApplicationPath ORKFramework.AssetBundleSettings ORKFramework.AssetSettings ORKFramework.AssetSource< T > ORKFramework.AtkAttrHUD ORKFramework.AtkAttrStartValue ORKFramework.AttackAttributeSelection ORKFramework.AttackSubAttribute ORKFramework.AttributeBonusDisplay ORKFramework.AutoAnimationSetting ORKFramework.AutoAttack ORKFramework.AutoEffects ORKFramework.AutoJoinBattle ORKFramework.AutoShortcutSlots ORKFramework.AutoStartBattleSettings ORKFramework.AutoTargetSettings ORKFramework.AvailableEquipment ORKFramework.AxisControl ORKFramework.BackgroundImage ORKFramework.BarImage ORKFramework.BarrierStatusValue ORKFramework.BaseAttackSelection ORKFramework.BaseBattle ORKFramework.BaseGridHighlight ORKFramework.BaseImage ORKFramework.BaseIndexData ORKFramework.BaseNotification ORKFramework.BasePortrait ORKFramework.BattleAdvantage ORKFramework.BattleAnimation ORKFramework.BattleAnimationOverride ORKFramework.BattleAnimationSetting ORKFramework.BattleBonuses ORKFramework.BattleCombatant ORKFramework.BattleGridCellTypeRandom ORKFramework.BattleGridCellTypeSingle ORKFramework.BattleGridFormationLeader ORKFramework.BattleGridFormationPosition ORKFramework.BattleGridHighlightSettings ORKFramework.BattleGridSettings ORKFramework.BattleInfo ORKFramework.BattleMenuItem ORKFramework.BattleRangeSetting ORKFramework.BattleSpot ORKFramework.BattleStartMoveDetection ORKFramework.BattleSystemCheck ORKFramework.Behaviours.ComponentManager.Settings ORKFramework.Behaviours.GameObjectManager.Settings ORKFramework.Behaviours.ObjectHUDComponent.Settings ORKFramework.BestiaryAttackAttributeSettings ORKFramework.BestiaryChoice ORKFramework.BestiaryDefenceAttributeIDSettings ORKFramework.BestiaryDefenceAttributeSettings ORKFramework.BestiaryEquipmentSettings ORKFramework.BestiaryEventChoice ORKFramework.BestiaryLearnSetting ORKFramework.BestiarySettings ORKFramework.BestiaryStatusValueSettings ORKFramework.Bonus.AtkAttrBonus ORKFramework.Bonus.DefAttrBonus ORKFramework.Bonus.DifficultyBonus ORKFramework.Bonus.StatusBonusSetting ORKFramework.Bonus.StatusChangeModifier ORKFramework.Bonus.StatusValueBonus ORKFramework.BonusDisplay ORKFramework.BonusSettings ORKFramework.ButtonPlayerControlSettings ORKFramework.ButtonSettings ORKFramework.CallPlugin ORKFramework.CameraControlSettings ORKFramework.CameraControlTargetTransition ORKFramework.CamPosRotation ORKFramework.CastTimeHUD ORKFramework.CastTimeSettings ORKFramework.ChanceDisplay ORKFramework.ChanceHUD ORKFramework.ChangeGameVariable ORKFramework.CheckGameVariable ORKFramework.CheckQuestStatus ORKFramework.CheckQuestTaskStatus ORKFramework.CheckQuestTypeStatus ORKFramework.CheckVariableBase ORKFramework.ChoiceCircleInterpolation ORKFramework.ChoiceIconSettings ORKFramework.ChoicePositionSetting ORKFramework.ClassChange ORKFramework.CollectBattleGainsSettings ORKFramework.CollisionCameraSettings ORKFramework.CombatantConditionalPrefab ORKFramework.CombatantConsoletHUD ORKFramework.CombatantEventSettings ORKFramework.CombatantGroupMember ORKFramework.CombatantGroupMemberRequirement ORKFramework.CombatantInit ORKFramework.CombatantNamesDisplay ORKFramework.CombatantPortraitSet ORKFramework.CombatantPrefab ORKFramework.CombatantRequirement ORKFramework.Combatants.BattleStatisticSettings ORKFramework.Combatants.StatusValueStatisticSettings ORKFramework.CombatantTriggerCheck ORKFramework.ComboInputKey ORKFramework.ConditionalAffectRange ORKFramework.ConditionalUseRange ORKFramework.ConsoleRange ORKFramework.ConsoleTextActionPreview ORKFramework.ConsoleTextActionSimple ORKFramework.ConsoleTextActionSingle ORKFramework.ConsoleTextAI ORKFramework.ConsoleTextCombatant ORKFramework.ConsoleTextCrafting ORKFramework.ConsoleTextDurability ORKFramework.ConsoleTextGroupLearning ORKFramework.ConsoleTextInventory ORKFramework.ConsoleTextLearning ORKFramework.ConsoleTextLevelUp ORKFramework.ConsoleTextResearchItem ORKFramework.ConsoleTextStatusEffect ORKFramework.ConsoleTextStatusValue ORKFramework.ContentButton ORKFramework.ContentLayout ORKFramework.ContentQuestionChoice ORKFramework.ContentSorter ORKFramework.ControlBehaviour ORKFramework.ControlMapKey ORKFramework.CoreHUDElement ORKFramework.CorePlugin ORKFramework.CraftingRecipeLayout ORKFramework.CubeCoord ORKFramework.CursorChange ORKFramework.CursorInput ORKFramework.CustomChoiceCall ORKFramework.CustomControlSettings ORKFramework.CustomLootSettings ORKFramework.CustomTextCode ORKFramework.DamageDealerActivation ORKFramework.DefAttrHUD ORKFramework.DefAttrStartValue ORKFramework.DefaultBattleAnimations ORKFramework.DefaultButtonSettings ORKFramework.DefenceAttributeSelection ORKFramework.DefenceSubAttribute ORKFramework.DefIDHUD ORKFramework.DelayTimeHUD ORKFramework.DeleteSaveFileSetting ORKFramework.DevelopmentLeaf ORKFramework.DialogueChoice ORKFramework.DifficultyCheck ORKFramework.DifficultyFaction ORKFramework.EffectPrefab ORKFramework.EffectTextHUD ORKFramework.EquipableOn ORKFramework.EquipGain ORKFramework.EquipmentAbility ORKFramework.EquipmentConditionalPrefab ORKFramework.EquipmentHUD ORKFramework.EquipmentLevel ORKFramework.EquipmentPartChange ORKFramework.EquipmentPrefab ORKFramework.EquipmentPrefabSettings ORKFramework.EquipRequirements ORKFramework.Events.ChanceEventNextNode ORKFramework.Events.ChoiceLanguageContent ORKFramework.Events.ChoiceOption ORKFramework.Events.EquipmentConditionNextNode ORKFramework.Events.EventActor ORKFramework.Events.EventAudio ORKFramework.Events.EventFloat ORKFramework.Events.EventGroupSelection ORKFramework.Events.EventInteger ORKFramework.Events.EventItemGain ORKFramework.Events.EventObjectSetting ORKFramework.Events.EventPrefab ORKFramework.Events.EventSceneIDChange ORKFramework.Events.EventString ORKFramework.Events.EventValueCheck ORKFramework.Events.EventVariableOrigin ORKFramework.Events.EventVector3 ORKFramework.Events.FoundObjectSetting ORKFramework.Events.GameVariableInput ORKFramework.Events.InputKeyNextNode ORKFramework.Events.StatisticSelection ORKFramework.Events.StoreAnimationDuration ORKFramework.Events.Waypoint ORKFramework.ExitChoice ORKFramework.ExperienceReward ORKFramework.FactionEventSetting ORKFramework.FactionSympathy ORKFramework.FactionText ORKFramework.FactionTextHUD ORKFramework.FadeColorSettings ORKFramework.FieldMode ORKFramework.FileSaveSettings ORKFramework.FindObjectSetting ORKFramework.FirstPersonCameraSettings ORKFramework.FloatValue ORKFramework.FlyingTextGroup< T > ORKFramework.FlyingTextPosition ORKFramework.FlyingTextPositionSettings ORKFramework.FlyingTextSettings ORKFramework.FollowCameraSettings ORKFramework.Formulas.ChanceFormulaNextNode ORKFramework.Formulas.FormulaFloat ORKFramework.Formulas.FormulaValueCheck ORKFramework.Formulas.FormulaVariableOrigin ORKFramework.FormulaStatusOrigin ORKFramework.GameOverChoice ORKFramework.GameState ORKFramework.GameStatistic ORKFramework.GridCellAreaSettings ORKFramework.GridCellEvent ORKFramework.GridCellInfoChoice ORKFramework.GridCellPrefab ORKFramework.GridCellSelectionSettings ORKFramework.GridCellTypeChance ORKFramework.GridCellTypeCost ORKFramework.GridCombatantPlacementInfo ORKFramework.GridCombatantPlacementSettings ORKFramework.GridDeploymentCell ORKFramework.GridExamineSettings ORKFramework.GridHighlight ORKFramework.GridLineOfSight ORKFramework.GridMoveCommandSettings ORKFramework.GridMoveHeightLimit ORKFramework.GridMoveRangeHUD ORKFramework.GridMoveSettings ORKFramework.GridOrientationSelectionSettings ORKFramework.GridRangeSetting ORKFramework.GridShapeCell ORKFramework.GridShapeMask ORKFramework.GridTargetCellSelectionSettings ORKFramework.GroupAdvantage ORKFramework.GroupMemberSelection ORKFramework.GroupSpots ORKFramework.GUIBoxButton ORKFramework.GUIBoxButtons ORKFramework.GUIBoxFade ORKFramework.GUILayoutSelection ORKFramework.HeaderSettings ORKFramework.HeightDifferenceCheck ORKFramework.HighlightGameObjectSetting ORKFramework.HUDClickAction ORKFramework.HUDCombatantClickAction ORKFramework.HUDControl ORKFramework.HUDLayoutSettings ORKFramework.HUDNavigation ORKFramework.HUDToggle ORKFramework.IconInfo ORKFramework.InactiveColor ORKFramework.InfoBoxChoice ORKFramework.InteractionCheck ORKFramework.InteractionSettings ORKFramework.InventoryAccessSettings ORKFramework.InventoryFullCast ORKFramework.InventoryNotificationSettings ORKFramework.InventorySpaceHUD ORKFramework.ItemBoxChoice ORKFramework.ItemCollectionAnimation ORKFramework.ItemCollectionChoice ORKFramework.ItemConditionalPrefab ORKFramework.ItemCost ORKFramework.ItemGain ORKFramework.ItemGainSimple ORKFramework.ItemPrefab ORKFramework.ItemPrefabSettings ORKFramework.ItemResearchItem ORKFramework.LanguageContent ORKFramework.LearnAbility ORKFramework.LearnAbilitySetting ORKFramework.LearnAbilityTree ORKFramework.LearnCost ORKFramework.LearnStatusValue ORKFramework.LevelDifferenceFactor ORKFramework.LevelInitSettings ORKFramework.LevelUpBonus ORKFramework.LimitAbility ORKFramework.LimitItem ORKFramework.LineGridHighlight ORKFramework.LoadGameChoice ORKFramework.LocalSpace ORKFramework.LookAtActionBlock ORKFramework.LookAtRequirement ORKFramework.LookAtSettings ORKFramework.LookCameraSettings ORKFramework.LootTable ORKFramework.MainMenuChoice ORKFramework.MarkNewContent ORKFramework.MarkNewContentSettings ORKFramework.Menu.AssignShortcutMenu ORKFramework.Menu.AssignShortcutMenuItem ORKFramework.Menu.BaseCombatantInformationDisplay ORKFramework.Menu.ChoiceMessage ORKFramework.Menu.CombatantChoiceLayout ORKFramework.Menu.CombatantPage ORKFramework.Menu.CraftingListMenuItem ORKFramework.Menu.GroupMenuItem ORKFramework.Menu.InformationDisplay ORKFramework.Menu.InformationPage ORKFramework.Menu.InventoryExchangeItemBox ORKFramework.Menu.MenuScreenItem ORKFramework.Menu.Parts.CoreMenuPart ORKFramework.Menu.QuantityButtons ORKFramework.Menu.QuantityCall ORKFramework.Menu.QuantityDefault ORKFramework.Menu.SubMenu ORKFramework.Menu.SubMenuItem ORKFramework.MenuAudioClips ORKFramework.MenuControls ORKFramework.MountSettings ORKFramework.MouseCameraSettings ORKFramework.MousePlayerControlSettings ORKFramework.MouseTouchControl ORKFramework.MovementSettings ORKFramework.MoveSpeed ORKFramework.MoveToInteractionSettings ORKFramework.MusicClipLoop ORKFramework.NavigationMarker ORKFramework.NegateInputKey ORKFramework.NewUISettings ORKFramework.NoneResearchItem ORKFramework.NormalStatusValueReward ORKFramework.ObjectRequirement ORKFramework.ObjectVariableSetting ORKFramework.OverrideLanguageContent ORKFramework.PassiveAbility ORKFramework.PhaseCombatantChoice ORKFramework.PlayAudioCombatant ORKFramework.PlayAudioCombatantForComponent ORKFramework.PlayAudioSettings ORKFramework.PlayerControlSettings ORKFramework.PlayerGroupNotifications ORKFramework.PlayMusic ORKFramework.PlayMusicStored ORKFramework.PluginSetting ORKFramework.PortraitHUD ORKFramework.PortraitPosition ORKFramework.PreviewSettings ORKFramework.PriceSettings ORKFramework.QuantityQuestionChoice ORKFramework.QuestChoice ORKFramework.QuestCondition ORKFramework.QuestCountRequirement ORKFramework.QuestEnemyKillRequirement ORKFramework.QuestionChoice ORKFramework.QuestItemRequirement ORKFramework.QuestLayout ORKFramework.QuestNotificationSettings ORKFramework.QuestReward ORKFramework.QuestTaskRequirements ORKFramework.RandomAttackAttributeBonus ORKFramework.RandomDefenceAttributeBonus ORKFramework.RandomFloat ORKFramework.RandomInt ORKFramework.RandomStatusValueBonus ORKFramework.RandomVector3 ORKFramework.Range ORKFramework.RaycastLOS ORKFramework.RaycastUseSettings ORKFramework.Reflection.CallMethod ORKFramework.Reflection.CallParameter ORKFramework.Reflection.ChangeField ORKFramework.Reflection.ChangeFields ORKFramework.Reflection.EventCallMethod ORKFramework.Reflection.EventCallParameter ORKFramework.Reflection.EventChangeField ORKFramework.Reflection.EventChangeFields ORKFramework.Reflection.EventCheckField ORKFramework.Reflection.EventCheckFields ORKFramework.Reflection.EventCheckMethod ORKFramework.Reflection.EventGetFieldValue ORKFramework.Requirements.StatusRequirementSelection ORKFramework.ResearchItemDisplay ORKFramework.ResearchItemHUD ORKFramework.ResearchItemQuestionChoice ORKFramework.ResearchItemSetting ORKFramework.SaveGameChoice ORKFramework.SavePointChoice ORKFramework.SceneConnection ORKFramework.SceneConnectionSceneChanger ORKFramework.SceneObjectTextCode ORKFramework.SceneTarget ORKFramework.SearchCombatantSettings ORKFramework.SelectCombatantSettings ORKFramework.SelectedDataChoice ORKFramework.Shop.ShopBaseItem ORKFramework.Shop.ShopBuySellPart ORKFramework.Shop.ShopDescriptionPart ORKFramework.Shop.ShopListPart ORKFramework.Shop.ShopModeButton ORKFramework.Shop.ShopNamePart ORKFramework.Shop.ShopTypePart ORKFramework.ShortcutHUD ORKFramework.ShortcutPositionSetting ORKFramework.ShortcutRequirement ORKFramework.ShortcutSlot ORKFramework.ShortcutSlotAssignment ORKFramework.ShortcutVariableChanges ORKFramework.SimpleCombatantRequirement ORKFramework.SimpleVariableCondition ORKFramework.StartEquipment ORKFramework.StatusChange ORKFramework.StatusConditionSetting ORKFramework.StatusEffectCast ORKFramework.StatusEffectChangeDisplay ORKFramework.StatusEffectEvent ORKFramework.StatusEffectFlyingTextSettings ORKFramework.StatusRequirement ORKFramework.StatusTimeChange ORKFramework.StatusValueAttributeChange ORKFramework.StatusValueBonusDisplay ORKFramework.StatusValueChangeDisplay ORKFramework.StatusValueChangeEvent ORKFramework.StatusValueDistributionInput ORKFramework.StatusValueDistributionPoints ORKFramework.StatusValueFlyingTextSettings ORKFramework.StatusValueHUD ORKFramework.StatusValueResearchItem ORKFramework.StatusValueSetter ORKFramework.StealChance ORKFramework.StealContent ORKFramework.StringValue ORKFramework.SwitchEquipment ORKFramework.TargetAffectRangeSettings ORKFramework.TargetConfirmationChoice ORKFramework.TargetInformationChoice ORKFramework.TargetOrientationSettings ORKFramework.TargetRaycast ORKFramework.TargetRequirementSettings ORKFramework.TargetSelection ORKFramework.TargetSettings ORKFramework.TargetUseRangeSettings ORKFramework.TeleportChoice ORKFramework.TextFormatSetting ORKFramework.TextHUD ORKFramework.TextImageContent ORKFramework.TextImageDescriptionContent ORKFramework.TimebarHUD ORKFramework.ToggleKeySetting ORKFramework.TooltipRequirement ORKFramework.TooltipSettings ORKFramework.TopDownBorderCameraSettings ORKFramework.TurnBasedOrderChanges ORKFramework.TypeSorter ORKFramework.UI.AddBackButton ORKFramework.UI.AddCancelButton ORKFramework.UI.AddUnequipButton ORKFramework.UI.BattleGainsText ORKFramework.UI.ChoiceSkin ORKFramework.UI.CombatantBoxSettings ORKFramework.UI.CombatantGainsText ORKFramework.UI.CustomChoiceSkin ORKFramework.UI.DurabilityTooltipHUD ORKFramework.UI.EffectText ORKFramework.UI.GameOption ORKFramework.UI.GUIBoxSkins ORKFramework.UI.HeaderTexts ORKFramework.UI.HUDElementBounds ORKFramework.UI.HUDImageSettings ORKFramework.UI.IconSizeSetting ORKFramework.UI.InformationTooltipHUD ORKFramework.UI.LayoutScreenCustomLootNotificationSettings ORKFramework.UI.LayoutScreenLootBox ORKFramework.UI.LayoutScreenLootDialogueChoice ORKFramework.UI.LayoutScreenLootNotificationSettings ORKFramework.UI.LayoutScreenOutcomeNotificationSettings ORKFramework.UI.LevelPointsTooltipHUD ORKFramework.UI.LevelUpText ORKFramework.UI.LootDialogueSettings ORKFramework.UI.NavigationLabelHUD ORKFramework.UI.NewUIButtonSettings ORKFramework.UI.NumberInputSettings ORKFramework.UI.ObjectHUDSelection ORKFramework.UI.PageKeys ORKFramework.UI.PrefabViewBackgroundSettings ORKFramework.UI.PrefabViewCameraSettings ORKFramework.UI.PrefabViewPrefabSettings ORKFramework.UI.PrefabViewSettings ORKFramework.UI.QuantityText ORKFramework.UI.QuantityTextSettings ORKFramework.UI.QuestTaskRequirementHUD ORKFramework.UI.ShortcutSlotDisplay ORKFramework.UI.ShortcutSlotLayout ORKFramework.UI.ShortcutSlotText ORKFramework.UI.SimpleLootDialogueChoice ORKFramework.UI.TargetInformationDisplay ORKFramework.UI.TimebarCombatantSettings ORKFramework.UI.TitleHeaderTexts ORKFramework.UnityWrapper ORKFramework.UseCostDisplay ORKFramework.UseCountSettings ORKFramework.UseRange ORKFramework.UseRangeCheck ORKFramework.UseRangeSettings ORKFramework.ValueBar ORKFramework.ValueBarImage ORKFramework.ValueChange ORKFramework.ValueCheck ORKFramework.ValueInputChoice ORKFramework.VariableCondition ORKFramework.VariableSetter ORKFramework.Vector3Value ORKFramework.VisibilityCheck ORKFramework.YesNoChoiceButtons

Public Member Functions

virtual DataObject GetData ()
 Gets a ORKFramework.DataObject representing the class. More...
 
virtual void SetData (DataObject data)
 Sets the variables of the class using a ORKFramework.DataObject. More...
 
virtual void EditorAutoSetup (string fieldName)
 Called for all fields using the autoSetup option of the ORKFramework.ORKEditorLayoutAttribute. More...
 

Detailed Description

Default XML data serialization implementation. Descend your class from this class if no special XML data serialization is needed.

Member Function Documentation

◆ EditorAutoSetup()

virtual void ORKFramework.BaseData.EditorAutoSetup ( string  fieldName)
virtual

Called for all fields using the autoSetup option of the ORKFramework.ORKEditorLayoutAttribute.

Parameters
fieldNameThe name of the field the function is called for.

Implements ORKFramework.IBaseData.

Reimplemented in ORKFramework.BattleMenuItem, ORKFramework.HUDSetting, ORKFramework.AssetSource< T >, ORKFramework.UI.LootDialogueSettings, ORKFramework.ORKGUILayout, and ORKFramework.Requirements.StatusRequirementSelection.

◆ GetData()

virtual DataObject ORKFramework.BaseData.GetData ( )
virtual

Gets a ORKFramework.DataObject representing the class.

Returns
ORKFramework.DataObject containing the class data.

Implements ORKFramework.IBaseData.

◆ SetData()

virtual void ORKFramework.BaseData.SetData ( DataObject  data)
virtual

Sets the variables of the class using a ORKFramework.DataObject.

Parameters
dataORKFramework.DataObject containing the data.

Implements ORKFramework.IBaseData.

Reimplemented in ORKFramework.Events.Steps.DistanceToVariableStep, ORKFramework.Events.Steps.CheckCombatantSpeedStep, ORKFramework.Events.Steps.NavMeshWarpStep, ORKFramework.Events.Steps.GridCellToVariableStep, ORKFramework.Events.Steps.ChangeNavMeshTargetStep, ORKFramework.Events.Steps.StoreSelectedDataContentStep, ORKFramework.Formulas.Steps.CheckMoveRangeStep, ORKFramework.AI.Steps.AddTemporaryAbilityStep, ORKFramework.Events.Steps.VariableToTransformStep, ORKFramework.Events.Steps.CheckSelectedDurabilityStep, ORKFramework.Events.Steps.CompareStatusValueStep, ORKFramework.Formulas.Steps.CheckActionTimeStep, ORKFramework.Events.Steps.CheckActionTimeStep, ORKFramework.Events.Steps.TransformToVariableStep, ORKFramework.Events.Steps.SelectItemStep, ORKFramework.Events.Steps.CheckInventoryDurabilityStep, ORKFramework.Events.Steps.LoadVariablesStep, ORKFramework.Events.Steps.DefAttributeToVariableStep, ORKFramework.Events.Steps.CheckTransformStep, ORKFramework.Formulas.Steps.CheckActionBarStep, ORKFramework.Events.Steps.CheckActionBarStep, ORKFramework.AI.Steps.CompareStatusValueStep, ORKFramework.Events.Steps.StoreVariablesStep, ORKFramework.Events.Steps.UseAbilityCalculationStep, ORKFramework.Events.Steps.AtkAttributeToVariableStep, ORKFramework.AI.Steps.SelectItemStep, ORKFramework.Events.Steps.FormulaToVariableStep, ORKFramework.Events.Steps.StatusValueToVariableStep, ORKFramework.Formulas.Steps.CheckTurnValueStep, ORKFramework.CombatantSetting, ORKFramework.Events.Steps.CheckDistanceStep, ORKFramework.Events.Steps.CheckTurnValueStep, ORKFramework.Events.Steps.CheckEquipDurabilityStep, ORKFramework.Events.Steps.ChangeDefenceAttributeStep, ORKFramework.Events.Steps.VariableToVariableStep, ORKFramework.Events.Steps.CheckGroupSizeStep, ORKFramework.AI.Steps.GetDefenceAttributeStep, ORKFramework.Formulas.Steps.CheckTurnStep, ORKFramework.Events.Steps.CheckAbilityUseCountStep, ORKFramework.Events.Steps.ChangeScaleStep, ORKFramework.Events.Steps.IsHiddenMemberStep, ORKFramework.Events.Steps.RemoveTemporaryStep, ORKFramework.Events.Steps.StatusForkStep, ORKFramework.Events.Steps.UseBattleActionStep, ORKFramework.Events.Steps.MarkAsTemporaryStep, ORKFramework.Events.Steps.FieldToVariableStep, ORKFramework.Events.Steps.ChangeBlockedViewerStep, ORKFramework.Events.Steps.HideMemberStep, ORKFramework.AI.Steps.GridMoveStep, ORKFramework.Events.Steps.ChangeBlockedPartStep, ORKFramework.AI.Steps.GetAttackAttributeStep, ORKFramework.Events.Steps.LinkedCombatantCountStep, ORKFramework.Events.Steps.ClearInventoryStep, ORKFramework.Events.Steps.CheckStatusStep, ORKFramework.Events.Steps.IsLockedBattleMemberStep, ORKFramework.Events.Steps.ChangeEquipmentPartStep, ORKFramework.Formulas.Steps.DefenceAttributeStep, ORKFramework.Events.Steps.ExchangeInventoryMoneyStep, ORKFramework.Events.Steps.FunctionToVariableStep, ORKFramework.Formulas.Steps.SelectItemStep, ORKFramework.Events.Steps.ChangeClassStep, ORKFramework.Item, ORKFramework.Events.Steps.LockBattleMemberStep, ORKFramework.Events.Steps.CheckPartAvailableStep, ORKFramework.Menu.Parts.ResearchMenuPart, ORKFramework.Formulas.Steps.AttackAttributeStep, ORKFramework.Events.Steps.CheckGridDistanceStep, ORKFramework.Events.Steps.ExplosionRigidbodyStep, ORKFramework.Events.Steps.RaycastObjectStep, ORKFramework.Events.Steps.InitializeToLevelStep, ORKFramework.Events.Steps.CheckAngleStep, ORKFramework.Events.Steps.AddConsoleLineStep, ORKFramework.GUIBoxSetting, ORKFramework.Events.Steps.SetInventoryMoneyStep, ORKFramework.Events.Steps.SelectAbilityStep, ORKFramework.Events.Steps.CanUseRecipeStep, ORKFramework.Events.Steps.CheckPartLockedStep, ORKFramework.Events.Steps.IsBattleMemberStep, ORKFramework.Events.Steps.RaycastToVariableStep, ORKFramework.Events.Steps.RotateCameraAroundStep, ORKFramework.Events.Steps.RemoveNeededIngredientsStep, ORKFramework.Events.Steps.LockEquipmentPartStep, ORKFramework.Events.Steps.LevelUpStep, ORKFramework.Events.Steps.ChangeFoundObjectsStep, ORKFramework.Events.Steps.MoveDirectionStep, ORKFramework.AI.Steps.CheckGridDistanceStep, ORKFramework.Events.Steps.LeaveBattleGroupStep, ORKFramework.Events.Steps.EmitParticlesStep, ORKFramework.Events.Steps.AddNeededIngredientsStep, ORKFramework.StatusEffectSetting, ORKFramework.Events.Steps.ChangeEffectDurationStep, ORKFramework.MainMenuChoice, ORKFramework.Events.Steps.ShakeCameraStep, ORKFramework.Events.Steps.CheckTurnStep, ORKFramework.Events.Steps.FoundObjectsCountStep, ORKFramework.ActiveAbility, ORKFramework.Events.Steps.JoinBattleGroupStep, ORKFramework.Menu.Parts.QuestMenuPart, ORKFramework.Events.Steps.AddRecipeOutcomeStep, ORKFramework.Formulas.Steps.CheckAngleStep, ORKFramework.Events.Steps.PositionForceRigidbodyStep, ORKFramework.Events.Steps.EquipmentForkStep, ORKFramework.Events.Steps.HasInInventoryForkStep, ORKFramework.Events.Steps.ValueInputDialogueStep, ORKFramework.Events.Steps.InventoryToVariableStep, ORKFramework.Events.Steps.MecanimAnimationStep, ORKFramework.Menu.Parts.AbilityMenuPart, ORKFramework.Events.Steps.CheckShopStockStep, ORKFramework.BattleMenu, ORKFramework.Events.Steps.LeaveBattleStep, ORKFramework.Events.Steps.SetPlayerStep, ORKFramework.AI.Steps.SelectAbilityStep, ORKFramework.Menu.Parts.BestiaryAreaMenuPart, ORKFramework.Events.Steps.SearchObjectsStep, ORKFramework.Menu.Parts.InventoryMenuPart, ORKFramework.Events.Steps.SelectCombatantTriggerStep, ORKFramework.Events.Steps.StoreGridCellsStep, ORKFramework.AI.Steps.CombatantTriggerTimeStep, ORKFramework.Events.Steps.ChangeStatusEffectStep, ORKFramework.Events.Steps.AddTemporaryAbilityStep, ORKFramework.Menu.Parts.AIBehaviourMenuPart, ORKFramework.Menu.Parts.AIRulesetMenuPart, ORKFramework.StatusValueSetting, ORKFramework.Menu.Parts.EquipmentMenuPart, ORKFramework.Events.Steps.BestiaryCountToVariableStep, ORKFramework.Menu.MenuScreen, ORKFramework.Events.Steps.CheckAutoSlotStep, ORKFramework.AI.Steps.CheckActionBarStep, ORKFramework.AI.Steps.CheckDifficultyStep, ORKFramework.Menu.Parts.AbilityTreeMenuPart, ORKFramework.CraftingRecipe, ORKFramework.Events.Steps.IsMemberStep, ORKFramework.InventoryNotificationSettings, ORKFramework.Events.Steps.InitialCameraPositionStep, ORKFramework.Formulas.Steps.StoreFormulaValueStep, ORKFramework.Events.Steps.ClearGameVariablesStep, ORKFramework.Events.Steps.UseRecipeStep, ORKFramework.Events.Steps.CheckEquipmentStep, ORKFramework.Menu.Parts.CraftingMenuPart, ORKFramework.TopDownBorderCameraSettings, ORKFramework.Events.Steps.DestroyPrefabStep, ORKFramework.Events.Steps.DebugStep, ORKFramework.Formulas.Steps.SelectAbilityStep, ORKFramework.EquipmentLevel, ORKFramework.Events.Steps.JoinBattleStep, ORKFramework.Menu.Parts.BestiaryTypeMenuPart, ORKFramework.AI.MoveAISetting, ORKFramework.Events.Steps.HasInInventoryStep, ORKFramework.Events.Steps.CheckBestiaryCountStep, ORKFramework.Events.Steps.CheckValueStep, ORKFramework.Events.Steps.ForgetAbilityTreeStep, ORKFramework.Menu.Parts.LogMenuPart, ORKFramework.Events.Steps.CheckFactionSympathyStep, ORKFramework.Events.Steps.AutoArrangeShortcutsStep, ORKFramework.Events.Steps.RotateToStep, ORKFramework.Shop.ShopSetting, ORKFramework.Equipment, ORKFramework.ItemBoxChoice, ORKFramework.Events.Steps.CheckItemBoxStep, ORKFramework.Events.Steps.KnowsRecipeStep, ORKFramework.InputKey, ORKFramework.Events.Steps.CombatantTriggerTimeStep, ORKFramework.Ability, ORKFramework.DialogueChoice, ORKFramework.HUDStatus, ORKFramework.Events.Steps.LeaveActiveGroupStep, ORKFramework.Events.Steps.AddTorqueRigidbodyStep, ORKFramework.Events.Steps.LearnAbilityTreeStep, ORKFramework.Formulas.Steps.DebugStep, ORKFramework.Events.Steps.DestroyCombatantsStep, ORKFramework.Formulas.Steps.CheckGridDistanceStep, ORKFramework.Menu.Parts.GroupMenuPart, ORKFramework.QuestTaskSetting, ORKFramework.Formulas.Steps.CheckFormulaValueStep, ORKFramework.GridExamineSettings, ORKFramework.TargetSelection, ORKFramework.GridMoveSettings, ORKFramework.Events.Steps.SetCombatantNameStep, ORKFramework.AI.Steps.CheckAngleStep, ORKFramework.Events.Steps.ChangeStatusValueStep, ORKFramework.Class, ORKFramework.ShortcutHUD, ORKFramework.AI.Steps.CheckGameVariablesStep, ORKFramework.AI.Steps.CheckTurnValueStep, ORKFramework.GridMoveCommandSettings, ORKFramework.PhaseBattle, ORKFramework.QuestChoice, ORKFramework.Events.Steps.CheckFactionStep, ORKFramework.Events.Steps.ChangeShortcutListStep, ORKFramework.Formulas.Steps.GameVariableForkStep, ORKFramework.BaseBattle, ORKFramework.StatusValueHUD, ORKFramework.Events.Steps.StoreGridPathStep, ORKFramework.TurnBasedBattle, ORKFramework.QuestSetting, ORKFramework.ValueChange, ORKFramework.TargetInformationChoice, ORKFramework.ControlMapKey, ORKFramework.TeleportChoice, ORKFramework.ResearchTreeSetting, ORKFramework.Menu.InventoryExchangeItemBox, ORKFramework.SaveGameChoice, ORKFramework.Events.Steps.CheckMaxBattleGroupStep, ORKFramework.LoadGameChoice, ORKFramework.Events.Steps.GameVariableForkStep, ORKFramework.Events.Steps.WaitForInputForkStep, ORKFramework.Events.Steps.RemoveFromInventoryStep, ORKFramework.Events.Steps.ForgetRecipeStep, ORKFramework.Events.Steps.CallMoveEventStep, ORKFramework.Events.Steps.ChangePositionStep, ORKFramework.AI.AIBehaviour, ORKFramework.AI.AIRuleset, ORKFramework.GameOverChoice, ORKFramework.Menu.Parts.StatusValueUpgradeMenuPart, ORKFramework.Events.Steps.StatisticToVariableStep, ORKFramework.PhaseCombatantChoice, ORKFramework.Events.Steps.ForgetAbilityStep, ORKFramework.HUDControl, ORKFramework.UI.GameOption, ORKFramework.AI.Steps.DebugStep, ORKFramework.TargetRaycast, ORKFramework.ResearchItemSetting, ORKFramework.AI.Steps.ChangeGameVariablesStep, ORKFramework.AtkAttrHUD, ORKFramework.DefAttrHUD, ORKFramework.Events.Steps.DestroyObjectStep, ORKFramework.GUIBoxFade, ORKFramework.ItemCollectionChoice, ORKFramework.BattleGridCellTypeSingle, ORKFramework.StatusConditionSetting, ORKFramework.GridCellSelectionSettings, ORKFramework.UI.GUIBoxSkins, ORKFramework.AttackAttributeSetting, ORKFramework.Events.EventInteger, ORKFramework.DefenceAttributeSetting, ORKFramework.MouseCameraSettings, ORKFramework.Events.Steps.PlaceAtSpotsStep, ORKFramework.Events.EventFloat, ORKFramework.FlyingTextSettings, ORKFramework.Events.Steps.ChangeCameraPositionStep, ORKFramework.ShortcutSlotAssignment, ORKFramework.AI.AIFloat, ORKFramework.CombatantEventSettings, ORKFramework.Events.Steps.CheckShortcutStep, ORKFramework.MoveToInteractionSettings, ORKFramework.GameState, ORKFramework.BestiarySettings, ORKFramework.Events.Steps.SearchCombatantsStep, ORKFramework.Events.Steps.CallBattleEventStep, ORKFramework.Events.Steps.SpawnPrefabStep, ORKFramework.BaseNotification, ORKFramework.Menu.CombatantSelection, ORKFramework.Shop.ShopListPart, ORKFramework.GridRangeSetting, ORKFramework.TargetSettings, ORKFramework.Events.Steps.ChangeImagePositionStep, ORKFramework.TargetConfirmationChoice, ORKFramework.Animations.MecanimAnimation, ORKFramework.GridCellInfoChoice, ORKFramework.SavePointChoice, ORKFramework.Formulas.FormulaFloat, ORKFramework.Formulas.Steps.CheckGameVariableStep, ORKFramework.Events.ChoiceOption, ORKFramework.Events.Steps.ChangeFactionSympathyStep, ORKFramework.Currency, ORKFramework.MousePlayerControlSettings, ORKFramework.Events.GlobalEvent, ORKFramework.Menu.SubMenuItem, ORKFramework.Formulas.Steps.CheckDistanceStep, ORKFramework.Menu.MenuScreenItem, ORKFramework.Events.Steps.CheckStatisticStep, ORKFramework.StatusValueChangeEvent, ORKFramework.Events.Steps.JoinActiveGroupStep, ORKFramework.MenuAudioClips, ORKFramework.Events.Steps.CheckGameVariableStep, ORKFramework.AI.MoveAIHunting, ORKFramework.BattleRangeSetting, ORKFramework.GridExamineBestiaryChoice, ORKFramework.Events.EventVector3, ORKFramework.HUDCombatantClickAction, ORKFramework.AttackSubAttribute, ORKFramework.ControlMap, ORKFramework.EffectTextHUD, ORKFramework.DevelopmentLeaf, ORKFramework.AI.MoveDetection, ORKFramework.StatusChange, ORKFramework.LookAtSettings, ORKFramework.Events.GameVariableInput, ORKFramework.UI.CombatantGainsText, ORKFramework.HUDClickAction, ORKFramework.LogText, ORKFramework.CameraControlSettings, ORKFramework.FactionSetting, ORKFramework.Events.Steps.SpawnPlayerStep, ORKFramework.Events.Steps.ChangeRotationStep, ORKFramework.BarImage, ORKFramework.HUDSetting, ORKFramework.CheckGameVariable, ORKFramework.UseRangeSettings, ORKFramework.ContentQuestionChoice, ORKFramework.DamageDealerActivation, ORKFramework.Menu.Parts.ButtonListMenuPart, ORKFramework.InteractionSettings, ORKFramework.QuantityQuestionChoice, ORKFramework.NewUISettings, ORKFramework.StatusValueDistributionPoints, ORKFramework.CheckVariableBase, ORKFramework.BattleAnimation, ORKFramework.Events.Steps.AddForceRigidbodyStep, ORKFramework.ResearchItemQuestionChoice, ORKFramework.AI.Steps.SelectedDataCountStep, ORKFramework.AI.MoveAIFlee, ORKFramework.CombatantPrefabViewPortrait, ORKFramework.Events.Steps.ChangeEquipmentStep, ORKFramework.AI.Steps.CheckTurnStep, ORKFramework.TextFormatSetting, ORKFramework.UseRangeCheck, ORKFramework.Events.Steps.SelectedDataCountStep, ORKFramework.QuestionChoice, ORKFramework.AI.Steps.CheckDistanceStep, ORKFramework.Formulas.Steps.SelectedDataCountStep, ORKFramework.PlayerControlSettings, ORKFramework.GridCellAreaSettings, ORKFramework.BaseImage, ORKFramework.TypePrefabViewPortrait, ORKFramework.AutoStartBattleSettings, ORKFramework.ChoiceIconSettings, ORKFramework.Menu.AssignShortcutMenu, ORKFramework.EquipmentPrefab, ORKFramework.GridCellEvent, ORKFramework.HUDText, ORKFramework.LearnStatusValue, ORKFramework.UI.LayoutScreenLootNotificationSettings, ORKFramework.Reflection.EventChangeField, ORKFramework.Reflection.EventCheckField, ORKFramework.CustomChoiceCall, ORKFramework.PortraitPosition, ORKFramework.PluginSetting, ORKFramework.DefaultButtonSettings, ORKFramework.HUDTooltip, ORKFramework.Log, ORKFramework.AI.MoveCondition, ORKFramework.Animations.MecanimParameter, ORKFramework.Reflection.ChangeField, ORKFramework.GridCellPrefab, ORKFramework.Events.Steps.LearnRecipeStep, ORKFramework.Events.Steps.CheckDifficultyStep, ORKFramework.ExitChoice, ORKFramework.Shop.ShopTypePart, ORKFramework.UI.InformationTooltipHUD, ORKFramework.StatusValueLeaf, ORKFramework.CastTimeSettings, ORKFramework.AbilityLevel, ORKFramework.FlyingTextPositionSettings, ORKFramework.LearnCost, ORKFramework.Reflection.EventCheckMethod, ORKFramework.Events.ChoiceLanguageContent, ORKFramework.PortraitHUD, ORKFramework.DefenceSubAttribute, ORKFramework.HighlightGameObjectSetting, ORKFramework.Menu.CombatantChoiceLayout, ORKFramework.HUDLevelPoints, ORKFramework.FindObjectSetting, ORKFramework.UI.LayoutScreenCombatantNotificationSettings, ORKFramework.EquipmentAbility, ORKFramework.Area, ORKFramework.AI.MoveAITargetPositionCheck, ORKFramework.StatusRequirement, ORKFramework.Language, ORKFramework.HUDElement, ORKFramework.AutoAttack, ORKFramework.LearnAbility, ORKFramework.ToggleKeySetting, ORKFramework.Events.Steps.AddToInventoryStep, ORKFramework.StatusValueAttributeChange, ORKFramework.MusicClipSetting, ORKFramework.AxisControl, ORKFramework.Events.EventItemGain, ORKFramework.Animations.MecanimStateCheck, ORKFramework.Range, ORKFramework.Events.Steps.LearnAbilityStep, ORKFramework.CombatantConditionalPrefab, ORKFramework.Events.Steps.ChangeShortcutStep, ORKFramework.PriceSettings, ORKFramework.Requirements.StatusRequirementSelection, ORKFramework.LevelUpBonus, ORKFramework.EffectPrefab, ORKFramework.Events.Steps.WaitForInputStep, ORKFramework.ItemGain, ORKFramework.BattleMenuItem, ORKFramework.BasePortrait, ORKFramework.Reflection.EventCallParameter, ORKFramework.Formulas.Steps.DistanceStep, ORKFramework.ExperienceReward, ORKFramework.UI.ChoiceSkin, ORKFramework.ItemCost, ORKFramework.MountSettings, ORKFramework.LineGridHighlight, ORKFramework.CombatantGroupMember, ORKFramework.Menu.QuantityButtons, ORKFramework.Reflection.CallParameter, ORKFramework.AI.Steps.CheckTargetCountStep, ORKFramework.GridMoveHeightLimit, ORKFramework.TurnBasedOrderChanges, ORKFramework.GUIBoxButton, ORKFramework.CombatantPrefab, ORKFramework.BattleGridCellType, ORKFramework.Events.Steps.WaitStep, ORKFramework.Events.Steps.RegenerateStep, ORKFramework.UI.HUDImageSettings, ORKFramework.UI.NewUIButtonSettings, ORKFramework.LanguageContent, ORKFramework.Menu.AssignShortcutMenuItem, ORKFramework.Menu.InformationDisplay, ORKFramework.DifficultyCheck, ORKFramework.CombatantTriggerCheck, ORKFramework.AbilityResearchItem, ORKFramework.ItemCollectionAnimation, ORKFramework.PlayAudioCombatant, ORKFramework.UI.PrefabViewCameraSettings, ORKFramework.EquipmentPartChange, ORKFramework.Shop.ShopModeButton, ORKFramework.TextImageDescriptionContent, ORKFramework.Menu.BaseCombatantInformationDisplay, ORKFramework.CursorChange, ORKFramework.Formulas.Steps.ChangeGameVariableStep, ORKFramework.Events.Steps.ChangeGameVariableStep, ORKFramework.AbilityLeaf, ORKFramework.FactionEventSetting, ORKFramework.StatusValueResearchItem, ORKFramework.Events.Waypoint, ORKFramework.UI.PrefabViewBackgroundSettings, ORKFramework.RandomAttackAttributeBonus, ORKFramework.TextImageContent, ORKFramework.Events.Steps.ChangeFactionStep, ORKFramework.RandomDefenceAttributeBonus, ORKFramework.AI.IdleBehaviour, ORKFramework.Events.Steps.CollectBattleGainsStep, ORKFramework.Animations.Sound, ORKFramework.ActiveAbilitySelection, ORKFramework.Shop.ShopAbility, ORKFramework.Events.Steps.HasGridPathLeftStep, ORKFramework.Events.EventPrefab, ORKFramework.Events.Steps.ChangeMusicStep, ORKFramework.Events.EventAudio, ORKFramework.IconInfo, ORKFramework.UI.DisplayImage, ORKFramework.HUDResearchItem, and ORKFramework.ImagePortrait.