ORK Framework  2.24.0
API Documentation
ORKFramework.BattleBonuses Class Reference
Inheritance diagram for ORKFramework.BattleBonuses:
ORKFramework.BaseData ORKFramework.IBaseData

Public Member Functions

void StartBonus (Combatant c)
 
void TurnBonus (Combatant c)
 
void EndBonus (Combatant c)
 
void ReviveBonus (Combatant c)
 
- Public Member Functions inherited from ORKFramework.BaseData
virtual DataObject GetData ()
 Gets a ORKFramework.DataObject representing the class. More...
 
virtual void SetData (DataObject data)
 Sets the variables of the class using a ORKFramework.DataObject. More...
 
virtual void EditorAutoSetup (string fieldName)
 Called for all fields using the autoSetup option of the ORKFramework.ORKEditorLayoutAttribute. More...
 

Public Attributes

StatusValueSetter[] startSetter = new StatusValueSetter[0]
 
StatusEffectCast[] startEffect = new StatusEffectCast[0]
 
StatusValueSetter[] turnSetter = new StatusValueSetter[0]
 
StatusEffectCast[] turnEffect = new StatusEffectCast[0]
 
StatusValueSetter[] endSetter = new StatusValueSetter[0]
 
StatusEffectCast[] endEffect = new StatusEffectCast[0]
 
bool reviveAfterBattle = false
 
StatusValueSetter[] reviveSetter = new StatusValueSetter[0]
 
StatusEffectCast[] reviveEffect = new StatusEffectCast[0]